OUKA/13609/02.08.01/2022 / Ikäihmisten etsivän vanhustyön taideklubien kehittäminen ja ohjaaminen

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
OUKA/13609/02.08.01/2022 / Ikäihmisten etsivän vanhustyön taideklubien kehittäminen ja ohjaaminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
09/11/2022 14:49 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
17/11/2022 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
29/11/2022 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Oulun kaupunki
Description
Tällä tarjouspyynnöllä Oulun kaupunki hakee palveluntarjoajaa tai -tarjoajia etsivän vanhustyön taideklubien vetäjiksi vuodeksi 2023.
Oulussa kehitetään ja toteutetaan vuoden 2023 aikana ikäihmisten esittävän taiteen taideklubit eri kaupunginosiin. Toimintamuoto on uusi. Klubien osallistujat ovat +65-vuotiaita oululaisia, jotka ovat jollain tapaa elämän muutoskohdassa, esimerkiksi jääneet juuri eläkkeelle tai ovat juuri aloittaneet omaishoitajana. Toimintaan ohjataan eri palveluista. Klubeja toteutetaan noin 5–7 kpl ja ne kokoontuvat viikon välein 10 kertaa. Yhdessä klubissa on 10–15 osallistujaa.
Taideklubien pääasiallisen taidelajin tulee olla esittävän taiteen alueelta, esimerkiksi musiikkia, teatteria, tanssia, sirkusta, sanataidetta tai performanssitaidetta. Esittävän taiteen lisäksi voidaan hyödyntää myös muita taidelajeja osana kokonaisuutta. Vetäjien tulee olla ammattitaiteilijoita tai taidepedagogeja. Kokoontumisten aikana osallistujat pääsevät tutustumaan taiteen tekemiseen yhteisen työskentelyn kautta. Toiminnan päätteeksi valmistetaan yhdessä pienimuotoinen esitettävä/julkaistava lopputulos, esimerkiksi pieni demoesitys, yhdessä tehty kappale tai runokirja. Lopputuluksen tekemisen tulee sisältyä kymmeneen kokoontumiskertaan. Pienimuotoisen lopputuloksen tekemisen on tarkoitus tukea prosessia ja työskentelyyn sitoutumista. Oleellista toteutuksessa on yhteinen turvallinen prosessi ryhmän ehdoilla. Osallistujien omat tarinat tai oman elämätilanteen jakaminen toisten samantyyppisessä tilanteessa olevien kanssa olisi tarkoitus olla myös jollain tapaa mukana työskentelyssä. Vetäjät ja osallistujat sitoutuvat työskentelyyn kymmeneksi viikoksi. Vähintään yhden vetäjistä on oltava koko kymmenen viikon ajan sama henkilö, jotta yhteinen prosessi on mahdollinen. Toiveena on 2 vetäjää jokaiselle klubille. Toinen vetäjä voi myös olla vaihtuva.
Tavoitteena on kehittää uutta yhdessä. Valittava palveluntarjoaja tai -tarjoajat pääsevät osaksi Oulun etsivän kulttuurisen vanhustyön kehitystyötä. Koko prosessin ajan palveluntuottajan yhteistyökumppanina toimii ikäihmisten kulttuurikoordinaattori Heidi Jäärni.
Tarjouksen sisältö:
- Palveluntarjoaja vastaa klubien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarjouksessa tulee käydä ilmi yhden klubin toteutuksen kustannus eriteltynä (alv. 0€). Tähän kustannukseen tulee sisällyttää kaikki kulut, kuten taiteilijoiden palkat, materiaalikulut, taiteilijoiden mahdolliset matkakulut yms. Tarjouksessa tulee kertoa mm. kuinka monta vetäjää siihen kuuluu, kuinka kauan yksi kerta kestää, minkälaisia materiaalikuluja siihen sisältyy.
- Tarjouksessa tulee olla kuvaus/esittely klubeihin tarjottavasta taiteellisesta sisällöstä ja vetäjien aikaisemmasta kokemuksesta.
- Taiteilijoiden toivotaan myös osallistuvan hankkeen kehitystyöhön, joka voi sisältää tuottamista, toimintamallin kehitystyötä, raporttien kirjoittamista tai vaikka toimintamallin esittelytilaisuuksiin osallistumista. Tätä varten tarjouksesta tulee käydä ilmi erillinen tuntihinta lisätöille. Lisätöistä sovitaan aina erikseen ja ne eivät liity varsinaisten klubien suunnitteluun tai toteutukseen, mitkä ovat omia kokonaisuuksiaan. Lisätöitä ostetaan valitulta palvelutarjoajalta tai -tarjoajilta yhteensä noin 100–300 tuntia. Lisätuntien määrä tarkentuu lopullista tilausta neuvotellessa.
- Tilaaja vastaa klubien tilojen hankinnasta kuluineen sekä osallistujien valinnasta.
- Tarjouksessa tulee kertoa, kuinka monta klubia palvelutarjoaja olisi valmis toteuttamaan. Yhteensä klubeja toteutetaan noin 5–7 kpl.
- Toiminta on pystyttävä toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.
- Lopullinen tilaus neuvotellaan valittujen tarjoajien kanssa.