RAUM/1355/02.08.00/2022 / Elinkaariasiantuntija, konsultin valinta

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
RAUM/1355/02.08.00/2022 / Elinkaariasiantuntija, konsultin valinta
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
24/11/2022 12:49 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
17/11/2022 10:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
01/12/2022 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Rauman kaupunki
Description
Elinkaariasiantuntija, konsultin valinta.
Rauman kaupunki hakee yhteistyökumppania avustamaan rakennushankkeiden elinkaarikustannusten ja elinkaaripäästöjen arvioinnissa. Puitesopimus kattaa rakennushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta toteutussuunnitteluvaiheeseen ja käyttöönottoon.
Puitesopimuksella hankitaan palveluntuottajalta rakennushankkeen elinkaariasiantuntijapalveluja uudisrakennus- ja perusparannushankkeisiin sekä myös järjestelmäkohtaisiin hankkeisiin. Toimeksiantojen sisältö määritetään aina tilauskohtaisesti.
Elinkaarikustannusten laskennan tueksi tarvitaan kustannustietoa rakennushankkeen investoinnista ja käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Hankkeiden suunnittelussa tavoitellaan myös monitavoiteoptimoinnin hyödyntämistä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa myös erilaisista energian-tuotantovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista elinkaarikustannuksiin ja -päästöihin.
Lähtökohtaisesti asiantuntija toimii rakennushankkeen projektityöryhmässä elinkaariasiantuntijana. Tehtävien määrittelyssä käytetään Elinkaariasiantuntijan tehtäväluetteloa ELINK18 (RT 10-11291) ja tarpeenmukaisesti myös Taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloa TATE18 (RT 10-11290), huomioiden, että toimeksiantojen sisältö määritetään aina tilauskohtaisesti.
Asiantuntijan tehtävänä on tunnistaa ja kehittää innovatiivisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Toimeksiantoon voi kuulua myös valitun kokonaisratkaisun esittely ja perusteleminen julkisesti sekä suunnitteluryhmän ohjaaminen elinkaaritehokkuuteen liittyvissä asioissa hankkeen työryhmässä. Elinkaariasiantuntija on vastuussa elinkaaritehokkuuden ohjaamiseen liittyvien töiden toteuttamisessa, esim. työpajat, selvitykset.
Puitesopimus kattaa myös monitavoiteoptimoinnit. Monitavoiteoptimointiin kuuluu laskenta- ja simulointityön lisäksi lähtö- ja toteutettavuustietojen kokoamisen suunnitteluryhmän avustuksella. Huomioitava Rauman kaupungin ohje ”energiaoptimoinnin perusteet, tekninen tausta ja vaatimukset”.
Puitesopimuksen estämättä tilaajalla on oikeus kilpailuttaa valitsemansa kohteet erillishankintoina. Puitesopimustoimittajalla on oikeus osallistua näihin kilpailutuksiin.