TUUDNO-2022-2030 / Tuusulan kunta, Lukio ja monitoimitalo Monio, kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmän kokonaisratkaisu

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
TUUDNO-2022-2030 / Tuusulan kunta, Lukio ja monitoimitalo Monio, kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmän kokonaisratkaisu
Type of contract notice
National procurement notification
Published
14/11/2022 11:50 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
20/11/2022 23:59 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
09/12/2022 23:59 (UTC+02:00)
Organisation
Tuusulan kunta
Description
Kameravalvontajärjestelmä:
Kiinteistöön asennetaan digitaalinen, tallentava IP-pohjainen kameravalvontajärjestelmä. Järjestelmällä valvotaan mm. ulkoalueita, sisääntuloväyliä sekä yleisiä- ja aulatiloja. Järjestelmänä on Milestone.
Tarjouspyyntö koskee kameravalvontajärjestelmän kokonaisratkaisua. Fyysisten päätelaitteiden ja ohjelmistolisenssien osalta asennettuna ja käyttöönotettuna valmiiseen kaapelointiin ja tietoliikenneyhteyksiin. Kamerakaapeleiden asennuksesta vastaa sähköurakoitsija. Kaapeleiden yhteensopivuus varmistettava sähköurakoitsijalta.
Pyydettyjä päätelaitteita ovat kamerat, liitoskaapelit ja tarvittavat kaapelirasialla varustetut kameratelineet. Päätelaitteet tulee olla tarjottuna eriteltynä omina hintoina. Kameravalvontajärjestelmä ohjelmoidaan Tuusulan kunnan olemassa olevaan Milestone- palvelimeen. Kameroiden sijoituspaikat on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa tilaturvallisuusjärjestelmien suunnitelmissa (Monion_tilaturvallisuusjärjestelmät_1, _2, _3, _4, _kellarikerros ja _asemapiirustus).
Tarjouksen tulee sisältää palvelimen tukilisenssi sekä tarvittava määrä kameralisenssejä. Nämä tulee olla tarjouksessa eriteltynä ja erikseen hinnoiteltuina.
Palvelin varustetaan Milestone XProtect Professional+ Device License- ohjelmistolisensseillä sekä Milestone Five years Care Plus for XProtect Expert Device License. Kameravalvontajärjestelmän päätelaiteiden lisenssien konfiguroinnista ja lisenssien hallinnasta vastaa tilaajan sopimuskumppani. Tilaaja vastaa konfiguroinnin ja lisenssien hallinnan kustannuksista.
Kameravalvontajärjestelmän palvelin ja kytkimet toimitetaan tilaajan toimesta.
Kameroiden tekniset vaatimukset on esitetty liitteenä olevassa sähkötyöselosteessa. Poikkeuksena kameroiden teknisiin vaatimuksiin on, että kaikkien kiinteistöön johtavien sisääntuloväylien edustojen sekä pysäköintialueiden kamerat tulee vastata 4K-tasoa. Muut kamerat FullHD-tasoa.
Tarjoajan tulee esittää tarjouksen yhteydessä tarjottavien FullHD- ja 4K-kameroiden tuottamaa demomateriaalia (kuva- ja videomateriaalia), erilaisissa olosuhteissa (yö, päivä ja vastavalo sekä liikkuva kohde).
Rikosilmoitinjärjestelmä:
Tarjouspyyntö koskee rikosilmoitinjärjestelmän kokonaisratkaisua Tuusulan kunnan olemassa olevaan SPC -keskuslaitteistoon.
Kiinteistön ulkokuorta valvotaan sisääntulo-oviin sekä luukkuihin asennetuilla mg-koskettimilla. Mg-koskettimet kuuluvat RU/LU- urakkaan. Rikosilmoitinjärjestelmän tilatietoon liitettävät mg-koskettimet esitetty ovivarustelukaavioissa (Ovivarustelukaavio). Kiinteistön sisätilat valvotaan IR-liikeilmaisimilla. Rikosilmoitinjärjestelmän päätelaitteet sekä kytkentärasiat ja kotelot tulee olla tarjottuna eriteltynä omina hintoina. Järjestelmään liitetään päällekarkauspainikkeita suunnitelmien mukaisesti. Rikosilmoitinjärjestelmän laitteiden sijoituspaikat on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa tilaturvallisuussuunnitelmissa. (Monion_tilaturvallisuusjärjestelmät_1, _2, _3, _4, _kellarikerros ja _asemapiirustus). Tarjouspyynnön liitteenä olevasta sähköselosteesta poiketen kiinteistöön ei tule lasirikkoilmaisimia.
Tarjouspyynnön liitteenä olevasta sähköselosteesta poiketen, rikosilmoitinjärjestelmän kaapeleiden asennuksesta vastaa sähköurakoitsija. Kaapeleiden yhteensopivuus varmistettava sähköurakoitsijalta. Rikosilmoitinjärjestelmän liikeilmaisimien kaapelointivaiheessa huomioitava yhteensopivuus. Lisätietoja tarjouspyynnön liitteenä olevassa rikosilmoitinjärjestelmän kaaviokuvassa. (Rikosilmoitin SPC)
Hälytystieto siirretään vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen ja rakennusautomaatiojärjestelmään. Hälytyksen siirto varmistetaan GSM-yhteydellä.
Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan PDF-liitetiedostona nimellä "Tarjouspyyntö".