2975/02.03.02/2022 / Keskitetyn lokienhallintajärjestelmän lisenssien hankinta

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
2975/02.03.02/2022 / Keskitetyn lokienhallintajärjestelmän lisenssien hankinta
Type of contract notice
National procurement notification
Published
24/11/2022 12:44 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
01/12/2022 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
15/12/2022 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Ruokavirasto
Description
Hankinnan kohteena on keskitetyn lokienhallintajärjestelmän lisenssit.
Ruokaviraston tavoitteena on, että mahdollisimman moni Ruokaviraston tuottamista järjestelmistä siirtäisi lokituksen tuottamisen keskitettyyn lokienhallintaan. Keskitetyn lokienhallinnan avulla Ruokavirasto on jo nyt pystynyt tarkkailemaan ja raportoimaan niiden järjestelmien käyttöä, jotka tuottavat lokia keskitettyyn lokienhallintaan.
Ruokavirasto haluaa jatkokehittää lokienhallintajärjestelmää ja tätä varten Ruokavirasto haluaa hankkia keskitetyn lokienhallintajärjestelmän.
Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).