414607 / Ympäristötekniset konsulttipalvelut

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
414607 / Ympäristötekniset konsulttipalvelut
Type of contract notice
EU contract notice
Published
22/09/2022 11:35 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
03/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
21/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Puitejärjestelyn toimeksiannot voivat sisältää mm. seuraavia tehtäviä:
Osoitettua suunnittelu- tai rakennusaluetta koskeva selvitystyö, jossa kartoitetaan ja arvioidaan pilaantumisen laajuus, aste ja puhdistamistarve sekä laaditaan kohdekohtainen riskinarviointi.
Kohdekohtaisesti soveltuvimman ja kustannustehokkaimman puhdistusmenetelmän kartoitus, esittely ja valinta, minimoiden vaadittavat massanvaihdot.
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn tarvittavien ympäristölupahakemuksien ja/tai ilmoituksien valmistelu.
Pilaantuneen maaperän kunnostusurakan suunnitelmien ja urakkalaskentaan vaadittavien asiapapereiden laadinta sekä kunnostuksen ympäristöteknisenä valvojana toimiminen.
Tontinluovutukseen liittyvien selvitysten ja yhteenvetojen laatiminen kiinteistön maaperän puhtauteen liittyen.
Ympäristönsuojelulainsäädännön, jätteitä koskevien säädösten ja ympäristöhallinnon ohjeiden noudattamisesta huolehtiminen.
Näytteenoton ja tutkimusten järjestäminen standardoiduin tai vastaavin luotettavin menetelmin.
Kiertotalousmateriaalien hyödyntämisen selvittäminen maarakentamisessa.
Muut tapauskohtaisesti sovitut selvitystehtävät ja rinnakkaiset tarkastelut.
Kaatopaikkarakenteisiin liittyvät suunnitelutyöt
Vesitalouslupiin liittyvät suunnittelu- ja lupahakemusasiakirjat.
Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvien in-situ-tekniikoiden vertailu ja soveltuvuusarvioinnit.
Hiedanrannan kehitys Oy:n alueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusten koordinointiin ja tutkimuskarttojen ylläpitoon sekä tehtyjen puhdistustoimien seurantaan ja raportointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.