HANSEL DPS 00632 / Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2022–2026 (DPS)

Deadline: 16/05/2026 11:21 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL DPS 00632 / Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2022–2026 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
18/05/2022 08:25 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
16/05/2026 11:21 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
16/05/2026 11:21 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.
DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.
DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa.
Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 15.6.2022 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.
Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään viisi (5) vuotta, kuitenkin siten, että kaikki hankintasopimukset päättyvät viimeistään 14.6.2027.