VD/2861/02.08.00.00/2022 / Harrastustoiminnan hankinta Harrastusten Vantaa -hankkeeseen

Deadline: 28/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
VD/2861/02.08.00.00/2022 / Harrastustoiminnan hankinta Harrastusten Vantaa -hankkeeseen
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
24/04/2022 11:35 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
28/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
28/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Vantaan kaupunki
Description
Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Harrastusten järjestäjinä voi toimia urheiluseuroja, yksittäisiä taiteilijoita ja taidekasvattajia, ammattimaisia taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijoita sekä muita ammattimaisia toimijoita. Harrastustoiminta on koko lukuvuoden kestävää toimintaa, joka alkaa syyskuussa ja loppuu toukokuussa. Harrastusten tulee olla säännöllisiä, viikoittain tapahtuvia ja laadukkaasti toteutettuja.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa toimijat ilmoittautuvat mukaan ko. järjestelmään haluamaansa osa-alueeseen tai osa-alueisiin. Ehdokkaiden soveltuvuus tarkistetaan ja kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Toisessa vaiheessa hyväksytyt toimivat voivat jättää tarjouksiaan järjestelmään osallistumansa osa-alueen sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin. Osa-alueiden sisäisiä kilpailutuksia järjestetään joko lukukausittain tai lukuvuosittain ja ensimmäinen kilpailutuskierros toteutettaisiin toukokuussa 2022. Hankintapäätökset tehdään osa-alueittain hankintatoimivallan edellyttämällä tavalla ja ensimmäisten kilpailutuskierroksen osalta ne tehdään elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen mahdolliset täydennykset lukukauden aikana ovat mahdollisia.
Harrastusten Vantaa -hankkeen hankintajärjestelmä sisältää neljä erillistä osa-aluetta: 1) liikunnallinen harrastustoiminta, 2) taide ja kulttuurinen harrastustoiminta, 3) muu harrastustoiminta ja 4) vammaisopetukselle suunnatut harrastukset. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS osallistumisilmoituksen määräaikaan 28.6.2024 asti.
Osallistumispyynnön liitteinä ovat tietopyyntölomake ja ESDP lomake. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, mutta ESPD lomake osallistujan tulee täyttää vaadittavilta osin.