395039 / Harrastamisen Mäntsälän malli 2022-2024 (DPS)

Deadline: 30/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
395039 / Harrastamisen Mäntsälän malli 2022-2024 (DPS)
Type of contract notice
National Dynamic Procurement notification
Published
21/04/2022 14:32 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
30/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
30/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Mäntsälän kunta
Description
Mäntsälän kunta kilpailuttaa lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolle lukuvuodelle 2023-2023 osana Harrastamisen Suomen malli -hankkeita. Hankkeiden tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.
Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat, yritykset ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.
Kilpailutus toteutetaan dynaamisena kilpailutuksena kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa dynaamisessa hankintajärjestelmässä harrastuksen järjestäjät ilmoittautuvat mukaan ko. järjestelmään. Tässä yhteydessä tarkistetaan ehdokkaan soveltuvuus. Kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan DPS :sään.
Toisessa vaiheessa ehdokkaat voivat antaa tarjouksia tarjouskilpailuihin, jotka järjestetään DPS järjestelmän sisällä. Tarjouksia tullaan pyytämään seuraavista osa-alueista: liikunnallinen, kulttuurinen sekä digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS* osallistumisilmoituksen määräaikaan 30.6.2024 asti.
* Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osallistua järjestelmään sen keston ajan.