KEUDNO-2021-10377 / TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

Deadline: 16/12/2025 13:02 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2021-10377 / TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
18/12/2021 11:05 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
16/12/2025 13:02 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
16/12/2025 13:02 (UTC+02:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankintajärjestelmän kohteena ovat innovaatiopalvelut, palvelujärjestelmien kehittämispalvelut, hankepalvelut sekä johdon konsultointiin TKIO-palveluissa (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimispalvelut) liittyvät palvelut. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuvan kehittämisen ja hallinnon palvelut tilaajan käyttöön. Hankintajärjestelmään kutsutaan myös tiedeyhteisöjä.
TKIO-ekosysteemi muodostaa tilaajan ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanien sopimuksella säädellyn yhteistyömallin. TKIO-ekosysteemi tuottaa tutkimustietoa, kehittämispalveluita ja innovaatioita tilaajan sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoon liittyvän kehittämistoiminnan ja johtamisen perustaksi. TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on myös vaikuttavuutta tuottavien, yli organisaatiorajojen toteutettavien yhteistyöhankkeiden rakentaminen ja hankinta. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä ”TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet”.
Hankintajärjestelmä on jaettu luokkiin seuraavasti:
1. Innovaatiopalvelut
2. Palvelujärjestelmien kehittäminen
3. Hankepalvelut
4. Johdon konsultointi TKI-palveluissa
5. Tiedeyhteisöt
Kunkin luokan vähimmäisvaatimukset sekä asiantuntijoita koskevat perustamisvaiheen kokemus- ja osaamisvaatimukset kuvataan tarkemmin tässä osallistumispyynnössä. Tilaaja määrittelee kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä tarkemmin hankintajärjestelmässä kilpailutettavien toimeksiantojen kohteen ja vaatimukset.
Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti.
Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.1.2022 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää. Tarjouspyyntöjä ei julkaista sinä aikana, kuin hankintayksikkö käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset.
Hankintajärjestelmä siirtyy 1.1.2023 Keski-Uudenmaan kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.