363236 / Liikkeenjohdon konsultointi

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
363236 / Liikkeenjohdon konsultointi
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
08/09/2021 10:30 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/10/2025 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
10/10/2025 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sarastia Oy
Description
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on liikkeenjohdon konsultointi.
Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen
Ylimmän johdon strateginen konsultointi
• Strategian rakentaminen
• Strategian jalkautus
• Strategisten asioiden sparraus
Palvelukeskuksen toiminnallinen konsultointi
• Palvelukeskuksen prosessien konsultointi
• Palvelukeskuskonseptin konsultointi
Liiketoimintajohdon- ja prosessikonsultointi
• Liiketoimintaprosessien konsultointi
• Liiketoimintajohdon konsultointi