360735 / Lohjan kaupungin tilausajot ja muu henkilöliikenne

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
360735 / Lohjan kaupungin tilausajot ja muu henkilöliikenne
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
11/11/2021 11:55 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2024 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2024 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Lohjan kaupunki
Description
Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS). Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu.
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat Lohjan kaupungin tarpeisiin hankittavat kuljetuspalvelut. Hankittavat palvelut ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen:
1. Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan. Osallistujat voivat ilmoittautua.
2. Dynaamisen hankintajärjestelmään sisältyvät hankittavat kuljetukset kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella.
Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan.