349288 / Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS

Deadline: 31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
349288 / Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
29/10/2021 07:00 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Kuntien Tiera Oy
Description
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen.
Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen sekä ylläpidon tueksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun erilaiset rakenteelliset ja teknologiset uudistukset etenevät kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan sekä tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultointi- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja Tieran sekä Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintaan 20%:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.