336989 / Biosuojakaappien hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Deadline: 06/05/2025 09:55 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
336989 / Biosuojakaappien hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
08/05/2021 07:00 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
06/05/2025 09:55 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
06/05/2025 09:55 (UTC+03:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
Sansia Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan erilaisia biosuojakaappeja. Hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tilaajina ovat ISLAB ja HUS Diagnostiikkakeskus. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat Tilaajat sekä kilpailutettavat tuotteet.
Järjestelmään voi hakeutua toimittajaksi koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin, vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen.
Hankittavat biosuojakaapit ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.
Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa valituksi tulleen tarjoajan tulee toimittaa hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet sekä yhteisösakkokysely ennen sopimuksen allekirjoittamista. Samassa yhteydessä tarjoajalta tarkistetaan vastuullisuusasiat.
Tarjoaja vastaa siitä, että osallistumisvaiheessa ilmoittamansa tiedot ESPD-lomakkeella ovat voimassa koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Hankintayksiköllä on oikeus tarkastaa poissulkuperusteet missä tahansa dynaamisen hankinnan vaiheessa.
Tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan hankintayksikölle järjestelmän voimassaoloaikana mikäli ESPD-lomakkeella ilmoitetut tiedot muuttuvat.