GTK/744/02.03.01/2020 / Geofysiikan mittauspalvelujen hankinta vuosina 2021-2024

Deadline: 26/11/2024 10:57 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
GTK/744/02.03.01/2020 / Geofysiikan mittauspalvelujen hankinta vuosina 2021-2024
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
28/11/2020 09:00 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
26/11/2024 10:57 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
26/11/2024 10:57 (UTC+02:00)
Organisation
Geologian tutkimuskeskus
Description
Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee geofysiikan mittauksia ja niihin liittyviä palveluja GTK:n tutkimuskohteille. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla kilpailutuksilla.
Geologian tutkimuskeskus hakee riittävän kokemuksen omaavia tarjoajia sovelletun geofysiikan maastomittauksiin. Mittausmenetelminä tarjoajilla voi olla laajasti eri geofysiikan menetelmiä, mm. magneettinen- ja painovoimamenetelmä, sähköiset ja sähkömagneettiset menetelmät (SP, maavastusluotaukset, IP, TEM, AMT, jne.), radiometriset menetelmät, seismiset menetelmät (refraktio ja reflektio) sekä myös erilaiset geofysiikan reikämittaukset ja -luotaukset. Maastomittausten lisäksi myös miehittämättömillä ilma-aluksilla (UAV) tehtävät geofysiikan mittaukset otetaan huomioon. Lisäksi halutaan mahdollisena lisäpalveluna omien mittausten täydentämiseen geofysiikan mittaajia omien resurssien loppuessa.
Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti.
Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Tarvittaessa on käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojausta sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus/poikkeamahavainnot viipymättä tilaajalle.
Työmailla urakoitsijalla on oltava valmiudet ympäristövahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä ja tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi.
Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa ja toimittaa sen tilaajalle. Tilaaja vastaa työmaan tekemiseen tarvittavista luvista (esim. maastoliikenneluvat) ja toimittaa urakoitsijalle tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista.Tarvittaessa GTK:n edustaja esittää työmaalle kulkureitit, joka tarkistetaan urakoitsijan toimivaltaisen edustajan kanssa. Lopullisen vastuun työmaalla liikkumisesta ottaa urakoitsija.