263884 / Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankinta

Deadline: 10/12/2023 13:32 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
263884 / Infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankinta
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
11/12/2019 17:00 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
10/12/2023 13:32 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
10/12/2023 13:32 (UTC+02:00)
Organisation
Imatran kaupunki
Description
Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankintaan perustettavaan dynaamiseen hankintajärjestelmään oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 11.2.2020 (tavoiteltu) alkavalle hankintakaudelle. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 48 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa ilmoittamalla uudella hankintailmoituksella. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista.
Järjestelmään hyväksytään uusia toimittajia koko sen voimassaolon ajan.
Hankinnan arvo ylittää EU -kynnysarvon.