256324 / Suomen Turvallisuusverkko Oy / Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)

Deadline: 14/02/2025 13:44 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
256324 / Suomen Turvallisuusverkko Oy / Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
17/02/2020 07:00 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
14/02/2025 13:44 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
14/02/2025 13:44 (UTC+02:00)
Organisation
Suomen Erillisverkot Oy
Description
Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä Tilaaja) hankkii dynaamisessa hankintajärjestelmässä (jäljempänä DPS) valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita.
Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään seuraavasti:
Tuoteryhmä 1. Häntä-ja kytkentäkuidut
Tuoteryhmä 2. Kaapelit liittimillä
Tuoteryhmä 3. Adapterit
Tuoteryhmä 4. Paneelit
Tuoteryhmä 5. Telineet, liitinpaneelit ja -moduulit
Tuoteryhmä 6. Puhdistustarvikkeet
Tuoteryhmä 7. Jatkostarvikkeet
Tuoteryhmä 8. Optiset cwdm kanavointilaitteet
Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä "Tuoteluettelo tuoteryhmittäin" sekä liitteessä "Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset". Tilaaja voi DPS:n voimassaoloaikana tarvittaessa täydentää ja muokata tuoteluetteloa sekä tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun DPS:n perustamisvaihe kolmekymmentä (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen Tilaaja julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella. Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjoajan tuotevalikoiman ei tarvitse pitää sisällään kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään kymmenen (10) päivää.
Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus sähköisessä tarjousportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot). Tilaaja hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät Tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa "Tarjouspyynnön muut ehdot".
Tämän osallistumispyynnön liitteenä on "Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta" (jäljempänä Sopimus), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Sopimusta noudatetaan kaikissa DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä Sopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin Tilaajan julkaisemassa tarjouskilpailussa DPS:n sisällä.
DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.