247595 / Asiakas- ja hoitotyössä käytettävät erityissovellukset SOTE-toimialalla

Deadline: 25/07/2027 09:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
247595 / Asiakas- ja hoitotyössä käytettävät erityissovellukset SOTE-toimialalla
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
27/07/2019 10:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/07/2027 09:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
25/07/2027 09:00 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja tuottavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot".
Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.
Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.