244231 / Suorarekrytointipalvelut

Deadline: 18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
244231 / Suorarekrytointipalvelut
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
03/07/2019 17:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
Suorarekrytointipalveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot".
Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä hankitaan mm. seuraavia suorarekrytointipalveluja: johdon suorahakuja ja asiantuntijatason suorahakuja; mm. hankejohtaja, ICT-arkkitehti, lakimies, erikseen määritetty korkean tason ICT-asiantuntija (esim. kyberturva, tiedolla johtaminen). Lisäksi hankittavat rekrytointipalvelut voivat olla ns. hybridihakuja, joissa yhdistetään esimerkiksi suorahakua ja some/mediahakua. Hankittavat palvelut voivat myös kohdistua henkilön soveltuvuusarviointiin.
Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.