242890 / Ulkoalueiden hoito

Deadline: 25/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
242890 / Ulkoalueiden hoito
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
28/06/2019 16:30 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
25/06/2024 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Tampereen Tilapalvelut Oy pyytää hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan ulkoalueiden hoitoa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään.
Tampereen Tilapalvelut Oy järjestää ulkoalueiden hoitopalvelut Tampereen kaupungin kiinteistöille, jotka sijaitsevat Tampereen seutukunnan alueella.
Tilapalvelut kilpailuttaa alueittain noin 100 kohteen ulkoalueiden hoidon tässä järjestelmässä mukana olevien kesken. Kilpailutettavien sopimuksien määräaikainen kesto tulee olemaan puolesta vuodesta vuoteen, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina. Tilapalveluiden tavoitteena on, että kilpailuttamalla saatu kumppanuus olisi pitkäkestoista. Tavoitteeseen pääsyn edellytyksiä ovat laadun lisäksi hyvin sujuva yhteistyö ja halu kehittää tilaajan kanssa ulkoalueiden hoitopalveluita. Tilapalvelut arvostaa asiakaslähtöistä toimintaa, jossa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet ja kohteiden erityispiirteet.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät ulkoalueiden hoitopalvelut kilpailutetaan järjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla.
Tarjouskilpailut tullaan järjestämään noin kerran vuodessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyn hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet määritellään tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä.
Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin.
HUOM! Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido ehdokasta eikä velvoita osallistumaan varsinaisiin kilpailutuksiin. Liittyminen on kuitenkin edellytys kilpailutuksiin osallistumiselle. Lisäksi edellytetään hankinta-asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä.