HANSEL DPS 00508 / Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS)

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL DPS 00508 / Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
06/06/2019 16:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
07/07/2023 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
07/07/2023 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Katso kohta II.1.4.
Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) valtion asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen
hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle.
Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä. Mikäli dynaaminen hankintajärjestelmä keskeytetään ennen sen ilmoitettua päättymistä, kaikki tehdyt sopimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta päättyvät ilman erillistä irtisanomista.
Hankintasopimuksia voidaan tehdä vain DPS:n voimassaoloaikana.
Hankintasopimuksen kesto voi olla enintään kuusi (6) vuotta ja se voi olla voimassa enintään 30.6.2026 saakka.
Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä
hankintasopimuksen voimassaoloaikana. Tilatut tuotteet ja palvelut tulee toimittaa
viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä.