HANSEL DPS 00627 / Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS)

Deadline: 30/04/2026 00:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL DPS 00627 / Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
02/10/2021 13:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
30/04/2026 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
30/04/2026 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
DPS:n kohteena on tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijatyö. Asiantuntijatyön lisäksi asiakas voi kuitenkin hankkia vähäisessä määrin (korkeintaan 30 % asiakkaan hankinnan kokonaisarvosta) asiakaskohtaisten toimeksiantojen toteutuksessa hyödynnettäviä laitteita ja/tai valmisohjelmistoja.
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat seuraavat palvelut:
1) Tiedonhallintapalvelut
2) Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut
- Digitaalisen turvallisuuden johtaminen
- Riskienhallinta, jatkuvuus ja varautuminen
- Tietoturvallisuus
- Tietosuoja
DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.
DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassa ollessa.
Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.11.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.
Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään neljä (4) vuotta.
Tarkemmat tiedot DPS:n kohteesta ja sen ehdoista on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.