HANSEL DPS 00615 / Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS)

To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL DPS 00615 / Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
01/05/2021 06:35 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
15/06/2025 00:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
15/06/2025 00:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat tietoliikenneverkon laitteet sekä niihin liittyvät lisätarvikkeet ja palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteissä "Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot" ja "Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset".
DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.
DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa.
Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.6.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.
Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 15.6.2027 asti.