HANSEL DPS 00545 / Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS)

Deadline: 30/11/2026 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANSEL DPS 00545 / Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
08/10/2020 10:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
30/11/2026 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
30/11/2026 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Hansel Oy
Description
Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat viestintä- ja markkinointipalvelut Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen): 1. Kokonaispalvelu ja 2. Erillispalvelut. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 (Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot).
DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kyseiseen luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen (1.12.2020) ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään kuusi (6) vuotta kuitenkin siten, että kaikki hankintasopimukset päättyvät viimeistään 30.11.2028.