MONETRA E4/2022 / Tulkkaus- ja käännöspalvelut Monetra Oulu Oy Tulkkipalvelu

Deadline: 13/08/2032 09:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
MONETRA E4/2022 / Tulkkaus- ja käännöspalvelut Monetra Oulu Oy Tulkkipalvelu
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
14/08/2022 12:55 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
13/08/2032 09:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
13/08/2032 09:00 (UTC+03:00)
Organisation
Monetra Oulu Oy
Description
Monetra Oulu Oy Tulkkipalvelu (jäljempänä myös "Tilaaja" ja "Hankintayksikkö") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän Tulkkaus- ja käännöspalveluista. Hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita pyydetään jättämään osallistumishakemus Tarjouspalvelu.fi- portaalissa tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen:
1. Puhuttujen kielten tulkkaus
2. Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus
3. Käännöspalvelut
Ehdokas voi jättää hakemuksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan. Hakemukset/osa-alue voi jättää myös eriaikaisesti.
HANKINTAAN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ:
Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) = Sähköinen hankintamenettely, jossa hankinnat kilpailutetaan järjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken.
Tilaaja, hankintayksikkö = Monetra Oulu Oy Tulkkipalvelu.
Ehdokas = Osallistumishakemuksen jättävä toimittaja: yrittäjä, yritys.
Osallistumishakemus = Hakemus, jolla toimittaja hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään.
Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla ehdokas voi jättää osallistumishakemuksensa.
Tarjouspyyntö = DPS:n sisällä tehtävän kilpailutuksen asiakirja liitteineen, jonka Monetra Tulkkipalvelu lähettää hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Tarjouspyynnöt lähetetään perustamisvaiheen jälkeen.
Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty ehdokas, joka jättää tarjouksen vastaamalla DPS:n sisäiseen tarjouspyyntöön.
Toimittaja, Palveluntuottaja = DPS:n sisäisen kilpailutuksen kautta valituksi tullut tarjoaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus palvelun tuottamisesta.
HANKINTAMENETTELYN ALUSTAVA AIKATAULU:
Hankintayksikkö:
- varaa DPS:n perustamisvaiheessa 19.9.2022 klo 9.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn arviolta 15 työpäivää. Mikäli esimerkiksi rikosrekisteriotteiden toimittaminen viivästyy ehdokkaasta riippumattomasta syystä, osallistumishakemuksen käsittelyyn käytettävä aika lasketaan ajankohdasta (pvm), jolloin hankintayksikkö on vastaanottanut pyydetyt asiakirjat.
- pyrkii lähettämään ensimmäiset DPS:n sisäiset tarjouspyynnöt osa-alueittain (puhuttujen kielten tulkkaus, kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus, käännöspalvelu) hankinnan perustamisvaiheen jälkeen arviolta aikaisintaan tammikuussa 2023 DPS:ään hyväksytyille tarjoajille.
- lähettää DPS:n osa-alueisiin hyväksytyille toimittajille tarjouspyynnöt osa-alueittain arviolta kerran vuodessa siten, että hankintasopimukset solmitaan alustavasti yhden (1) vuoden sopimuskaudeksi.
OSALLISTUMISPYYNTÖÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Ehdokkailla on mahdollisuus esittää osallistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä Tarjouspalvelu.fi-portaalissa koko DPS:n voimassaolon ajan. DPS:n perustamisvaiheessa kysymykset pyydetään kuitenkin esittämään 29.8.2022 mennessä, jotta niihin ehditään vastaamaan perustamisvaiheen aikana. Kysymykset tulee esittää suomen kielellä. Hankintayksikkö pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman pian niiden saapumisen jälkeen Tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Kysymykset käsitellään nimettöminä, kysyjän nimeä tai muita kysyjää koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Ehdokkaan tulee huomioida hankintayksikön antamat vastaukset osallistumishakemusta jättäessään.
MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT:
Mikäli DPS:n voimassa ollessa tulee tilanteita, joissa jonkin kielen hankintatarve kasvaa voimakkaasti äkillisesti ja yllättäen, hankintayksikkö pidättää oikeuden tehdä DPS:n sisäisiä lisähankintoja, joissa tulkeille ja kääntäjille asetetut vähimmäisvaatimukset voivat poiketa osallistumispyynnössä ilmoitetuista vähimmäisvaatimuksista.